Om oss

Vi på Natur-& Skogstjänst strävar efter att skapa mervärden för samtliga våra intressenter. Vi vill vara ett företag som präglas av öppenhet, nyfikenhet och kontinuerlig utveckling.Vi vill vara en öppen arbetsplats där människor av olika bakgrund känner att de kan utvecklas såväl professionellt som personligt. Vi strävar löpande efter att vara en transparent, kompetent och kostnadseffektiv part gentemot våra kunder.

Tredjepartsgranskning

Vi brinner för att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet såväl internt som i våra kundåtaganden. Ett led i att säkerställa att vårt förbättringsarbete sker på ett strukturerat sätt är att vi implementera standarder som bygger på beprövad forskning. Vi har därför valt att certifiera oss ISO-standarder för kvalitet (ISO9001), miljö (ISO14001) och arbetsmiljö (ISO45001). För att garantera att standarderna genomsyrar hela vår verksamhet är vi tredjepartsgranskade via extern revisor. Standarderna ställer bland annat krav på:

 • Att vi strukturerat arbetar med ständiga förbättringar
 • Att vi har konkreta mål kopplade till respektive standard
 • Att vårt arbete sker enligt dokumenterade processer
 • Att vi gör löpande uppföljningar av effekten av våra implementerade åtgärder
 • Att vi följer svensk och internationell lag och aktivt bevakar förändringar i lagar som berör vår verksamhet.

Vi är även PEFC-certifierade för att kunna bidra till ett hållbart svenskt skogsbruk.

SCAB_ISO_9001_Sve_RGB
SCAB_ISO_14001_Sve_RGB
SCAB_ISO_45001_Sve_RGB
1520144771049

Vår vision

Vår vision arbetades fram tillsamman av alla medarbetare. Visionen syftar till att ge oss en tydlig riktning i vår verksamhet för att tillse att våra beslut ligger i linje med det vi vill uppnå gemensamt. Vår vision lyder:

”Natur- & Skogstjänst ska vara den mest kvalitativa och flexibla samarbetspartnern inom hållbar samhällsbyggnad”

Våra Policys

Vi på Natur- & Skogstjänst arbetar ständigt med att säkerställa att vi arbetar på ett strukturerat sätt när det kommer till kvalitet, miljö och arbetsmiljö. För att åskådliggöra vårt åtagande har vi upprättat policys som ligger till grund för hur vi bedriver vår verksamhet. Vi önskar alltid vara transparenta med våra åtaganden varpå ni gärna får ta del av dokumenten genom att klicka på dem i listan till höger.

Våra ledord

Ärlighet

 • Vi är ärliga mot oss själva och berörda parter.
 • Vi gör affärer på ett korrekt och transparent vis.

Framåtanda

 • Vi har tydliga målsättningar som vi utarbetar våra strategier efter.
 • Vi har mod att prova nya idéer och arbetssätt.
 • Vi vill vara en aktiv part som driver utvecklingen tillsammans med våra intressenter.

Respekt

 • Vi värdesätter mångfald och behandlar människor med respekt oavsett ursprung eller sexuell läggning.
 • Vi strävar efter goda relationer med alla intressenter som grundar sig i respekt och integritet.

Att jobba hos oss

Vi strävar alltid mot att både vår personal och de vi samarbetar med ska trivas på jobbet. Vi tror att en nyckel till att man tycker att det är kul att gå till jobbet är att man får vara med och påverka hur en arbetsplats fungerar och utvecklas. Vi arbetar därför med ett starkt medarbetarinflytande där vi inkluderar personalen i beslut av vikt för företaget.

Vi vill att alla medarbetare ska veta vad som förväntas av dem på jobbet och ha möjlighet till att själva planera sitt arbete utefter detta.

Det som gör att jag tycker om till jobbet är att jag har möjlighet att påverka och driva igenom idéer från start till mål. Sen är det för mig viktigt att vi har en sådan gemenskap och närhet till varandra. Det är alltid enkelt att lyfta på luren och slå en signal till medarbetarna om man undrar över något.

Vad är det bästa med ditt jobb, Anton?
"Det som gör att jag tycker om till jobbet är att jag har möjlighet att påverka och driva igenom idéer från start till mål. Sen är det för mig viktigt att vi har en sådan gemenskap och närhet till varandra. Det är alltid enkelt att lyfta på luren och slå en signal till medarbetarna om man undrar över något."
Klicka här
Vad är det bästa med ditt jobb, Oskar?
Lorem Ipsum, lorem kostum ex manus
Klicka här
Föregående bild
Nästa bild