Personal-/ HR-chef

Vi söker nu en engagerad personalchef för att bidra till vår fortsatta utvecklingsresa!

Natur- & Skogstjänst är ett konsultföretag med specialisering på skogliga konsulttjänster kopplat till infrastruktur och naturvårdsarbete. Vi har i dagsläget kontor i Skellefteå, Umeå, Mjällom (beläget i Höga kusten), Delsbo, Uppsala och Kalmar. Vi har växt snabbt under de senaste åren och är idag ca 30 medarbetare.

Vi är ett företag som präglas av öppenhet, nyfikenhet och kontinuerlig utveckling. Vi värdesätter mångfald och har som mål att alla ska trivas hos oss oavsett ursprung eller sexuell läggning.

Vi är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt är kollektivavtalsanslutna.

Den tillväxt som vi är inne i gör att vi har behov av att öka vår kompetens inom personalfrågor och vi ser därför att vi kommer att anställa en personalchef.

Stationeringsort och arbetsområde

Stationeringsort är på något av företagets kontor i Uppsala, Mjällom, Umeå eller enligt överenskommelse. Resor i tjänsten kommer förekomma, i huvudsak för att besöka företagets övriga kontor samt personalens arbetsplatser i fält.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en erfaren personalchef för att komplettera kompetensen som finns i vår befintliga ledningsgrupp.

Arbetet bedrivs i nära samarbete med vår Operativa chef, VD och Controller. Då vi är ett mindre företag i ett expansivt skede så är rollen är bred sett till arbetsuppgifter och det finns vid intresse goda möjligheter att arbeta med närliggande områden såsom exempelvis försäljning och marknadsföring. Exempel på förekommande arbetsuppgifter och ansvarsområden är:

 • Rekrytering
 • Facklig förhandling enligt medbestämmandelagen (MBL)
 • Uppföljning och utveckling av företagets processer gällande målsamtal och personalutveckling
 • Löpande stöd till chefer i personalärenden
 • Planering och kvalitetssäkring av introduktioner av nya arbetare
 • Uppföljning av medarbetarnöjdhet
 • Övergripande ansvar för rutiner kopplat till personalfrågor
 • Övergripande ansvar för företagets arbete med mångfald och inkludering
 • Övergripande ansvar för uppföljning av arbetsmiljö och hälsa
 • Ansvar för genomförande av avsked eller uppsägningar

Vi ser att du har en bakgrund inom HR och tycker att det är roligt att vara med och forma en hållbar och trivsam arbetsplats. Du ser medarbetares olikheter som en styrka och gillar att arbeta i en dynamisk miljö där dina beslut har stor påverkan på företagets framtida riktning. Du känner dig trygg i din kompetens inom personalfrågor och tycker om att både lära ut och ta lärdom av andra.

Vi ser att du har en bakgrund som personalvetare eller har tillskansat dig motsvarande kunskaper i arbetslivet.

Kravkompetenser

Följande kompetenser kravställs för tjänsten:

 • B-körkort.
 • Högskoleutbildning som personalvetare eller tillskansat sig motsvarande kunskaper i yrkeslivet
 • Tidigare arbetat som personalchef, chef för arbetsgrupper eller i annan position med direkt chefsansvar i minst två år
 • Goda kunskaper i Office-paketet
 • Goda kunskaper inom arbetsrätt

Meriterande

Följande kompetenser är meriterande för tjänsten:

 • Tidigare erfarenhet av löneadministration
 • Tidigare erfarenhet av Skogsavtalet för arbetare och tjänstemän
 • Erfarenhet av företagsutveckling och ledningsarbete

Personalen är vår viktigaste tillgång så vi arbetar aktivt med arbetsmiljö och utveckling av våra medarbetare. Vi har individuella utvecklingsplaner som sätts tillsammans med medarbetarna och det finns goda möjligheter att utvecklas inom företaget.

Vi erbjuder även:

 • Möjlighet till 6 veckors semester
 • Skatteverket maximalt tillåtna friskvårdsbidrag (För närvarande 5000kr/år)
 • Flexibilitet gällande arbetstid med möjlighet att själv planera sitt arbetsupplägg
 • Möjlighet till förmånsbil enligt företagets policy

Du ansöker till tjänsten genom att skicka in CV och personligt brev till rekrytering@naturochskogstjanst.se. Märk ansökan med Personalchef.

Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Gustav Mellgren på 010-255 93 54 eller på gustav.mellgren@naturochskogstjanst.se

Sista dag för ansökan är 2024-03-15.

Trainee Stab

Ledningsgata

Vi söker nu en trainee för upplärning inom ekonomi och företagsadministration!

Natur- & Skogstjänst är ett konsultföretag med specialisering på skogliga konsulttjänster kopplat till infrastruktur och naturvårdsarbete.

Vi har i dagsläget kontor i Skellefteå, Umeå, Mjällom (beläget i Höga kusten), Delsbo, Uppsala och Kalmar. Vi har växt snabbt under de senaste åren och är idag ca 30 medarbetare.
Vi är ett företag som präglas av öppenhet, nyfikenhet och kontinuerlig utveckling. Vi värdesätter mångfald och har som mål att alla ska trivas hos oss oavsett ursprung eller sexuell läggning.

Vi är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt är kollektivavtalsanslutna.

Den tillväxt som vi är inne i gör att vi ser behov av avlastning för vår ledningsgrupp varpå vi nu söker en trainee som kommer läras upp inom företagsadministration.

Stationeringsort och arbetsområde

Stationeringsort är på företagets kontor i Uppsala, alternativt Umeå. Resor i tjänsten kommer förekomma, i huvudsak för att besöka företagets övriga kontor.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en trainee till vår stab för upplärning inom ekonomiadministration. Traineen kommer att arbeta i nära samarbete med företagets Controller för att under senare delen av hösten kunna hantera det löpande ekonomiarbetet under en kommande föräldraledighet. Tjänsten innefattar även att avlasta företagets ledningsgrupp med ärenden av varierad karaktär och komplexitet utifrån förekommande behov. Vi ser rollen som långsiktig och att den på sikt kan komma att utvecklas till att innefatta andra arbetsuppgifter utifrån behov, personliga egenskaper och företagets utveckling.

Arbetet består i huvudsak av kontorsarbete och ställer krav på en god planeringsförmåga, flexibilitet och noggrannhet. Tjänsten innebär mycket kommunikation med medarbetare och en god förmåga till eget initiativtagande. Arbetet ger stora möjligheter till löpande kompetensutveckling inom en mängd olika arbetsuppgifter där du har möjlighet att få direkt återkoppling från erfarna medarbetare.

Vi ser att du har en högskoleutbildning som civilekonom, jägmästare eller motsvarande med inslag av företagsekonomi eller administration. Du ser nya uppgifter som en utmaning och trivs med att självständigt söka lösningar på konkreta problem. Vi ser att du är analytisk, har lätt för att ta till dig information och drivs av att lära dig nya saker.

Vi lägger stor vikt vid personlighet till denna tjänst och ser att personlighet väger tyngre än tidigare kompetens och erfarenhet.

Kravkompetenser

Följande kompetenser kravställs för tjänsten:
• B-körkort.
• Högskoleutbildning som jägmästare, civilekonom eller annan högskoleutbildning med ekonomiinriktning
• God datorvana

Meriterande

Följande kompetenser är meriterande för tjänsten:
• Tidigare erfarenhet av ekonomiadministration
• Goda kunskaper i Officepaketet
• Två års arbetslivserfarenhet inom redovisning, projektledning eller annan tjänst med större inslag av administration
• Tidigare erfarenhet av arbete inom konsultbranscher

Personalen är vår viktigaste tillgång så vi arbetar aktivt med arbetsmiljö och utveckling av våra medarbetare. Vi har individuella utvecklingsplaner som sätts tillsammans med medarbetarna och det finns goda möjligheter att utvecklas inom företaget.

Vi erbjuder även:

 • Möjlighet till 6 veckors semester
 • Skatteverket maximalt tillåtna friskvårdsbidrag (För närvarande 5000kr/år)
 • Flexibilitet gällande arbetstid med möjlighet att själv planera sitt arbetsupplägg

Sista ansökningsdag är 2024-02-23, men intervjuer kan bokas löpande.

Du ansöker till tjänsten genom att skicka in CV och personligt brev till rekrytering@naturochskogstjanst.se. Märk ansökan med Trainee Stab.

Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Anton Paulsson på 010-255 93 59 eller på anton.paulsson@naturochskogstjanst.se.

Skogsarbetare Sundsvall

Vi söker nu en erfaren manuellhuggare för att komplettera vårt arbetslag i Sundsvall!

Natur- & Skogstjänst är ett konsultföretag med specialisering på skogliga konsulttjänster kopplat till infrastruktur och naturvårdsarbete. Vi har i dagsläget kontor i Skellefteå, Umeå, Mjällom (beläget i Höga kusten), Delsbo, Uppsala och Kalmar. Vi har växt snabbt under de senaste åren och är idag ca 30 medarbetare.

Vi är ett företag som präglas av öppenhet, nyfikenhet och kontinuerlig utveckling. Vi värdesätter mångfald och har som mål att alla ska trivas hos oss oavsett ursprung eller sexuell läggning.

Vi är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt är kollektivavtalsanslutna.

Vi söker nu en erfaren manuellhuggare för arbete i ledningsgator.

Stationeringsort kommer vara i Sundsvall. Merparten av arbetet sker i fält och kan innebära mycket resor. Till största del kommer arbetet ske i Södra till mellersta Norrland (mellan Gävle-Umeå och hela vägen till norska gränsen i västlig riktning), men även resor till övriga delar av Sverige kan bli aktuellt. Arbetet kommer till huvudsak ske i arbetslag om två personer.

Framförallt kommer arbetet bestå av manuellfällning av kantträd i 220-400kV ledningsgator. Arbetet ställer höga krav på säkerhet och kvalitet och sker enligt EBRs Elsäkerhetsanvisningar (ESA). Andra förekommande arbetsuppgifter kommer vara avsyning av utfört arbete, besiktning av vegetation i ledningsgator och röjningsåtgärder i ledningsgator.

Vi tillämpar provanställning i enlighet med kollektivavtal för denna tjänst.

Krav är:

 • Motorsågskort nivå AB enligt Säker Skog
 • B-körkort

Meriterande är:

 • Motorsågskort nivå C enligt Säker Skog

 • Erfarenhet av arbete med röjsåg

 • Förarbevis för ATV

 • Förarbevis för snöskoter

 • Vana av att framföra snöskoter och ATV i terräng

 • Motorsågskörkort nivå D enligt säker skog

 • Utökat B-kort (B96)

Vi ser att du tycker om att arbeta i naturen och värdesätter att få se nya platser i arbetet. Du är säkerhetsmedveten, tycker om att arbeta praktiskt och trivs med lagarbete. Du är självständig och lösningsorienterad men förstår vikten av att samverka med arbetsledningen vid problem.

Vi tillämpar kollektivavtalsvillkor mellan Gröna arbetsgivare och GS-facket. Vi är ett flexibelt mindre företag med korta beslutsvägar där det finns goda möjligheter till kompetensutveckling och vi tillämpar individuella utvecklingsplaner för alla medarbetare. Utöver kollektivavtalsvillkoren erbjuder vi:

 • Friskvårdsbidrag
 • Flexibilitet gällande arbetstid med förutsättningar för att själv planera sitt arbetsupplägg
 • Möjlighet att utvecklas i din arbetsroll mot projektledning

Ansökan görs genom att skicka CV och personligt brev till rekrytering@naturochskogstjanst.se. Märk ansökan Skogsarbetare Sundsvall.

Vi hanterar ansökningar löpande.

Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta Erik Mellgren på 010-255 93 56 eller erik.mellgren@naturochskogstjanst.se.

Skogsarbetare Holmsund

Vi söker nu en två erfarna manuellhuggare till för arbete i mellersta och norra Norrland!

Natur- & Skogstjänst är ett konsultföretag med specialisering på skogliga konsulttjänster kopplat till infrastruktur och naturvårdsarbete. Vi har i dagsläget kontor i Skellefteå, Umeå/Holmsund, Mjällom (beläget i Höga kusten), Delsbo, Uppsala och Kalmar. Vi har växt snabbt under de senaste åren och är idag ca 30 medarbetare.

Vi är ett företag som präglas av öppenhet, nyfikenhet och kontinuerlig utveckling. Vi värdesätter mångfald och har som mål att alla ska trivas hos oss oavsett ursprung eller sexuell läggning.

Vi är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt är kollektivavtalsanslutna.

Vi söker nu två erfarna manuellhuggare för arbete i ledningsgator. Stationeringsort kommer vara vid vårt lokalkontor i Holmsund. Merparten av arbetet sker i fält och kan innebära mycket resor. Till största del kommer arbetet ske i Mellersta till norra Norrland (Från Sundsvall och norrut och hela vägen till norska gränsen i västlig riktning), men även resor till övriga delar av Sverige kan bli aktuellt. Arbetet kommer till huvudsak ske i arbetslag om två personer.

Framförallt kommer arbetet bestå av manuellfällning av kantträd i 220-400kV ledningsgator. Arbetet ställer höga krav på säkerhet och kvalitet och sker enligt EBRs Elsäkerhetsanvisningar (ESA). Andra förekommande arbetsuppgifter kommer vara avsyning av utfört arbete, besiktning av vegetation i ledningsgator och röjningsåtgärder i ledningsgator.

Vi tillämpar provanställning i enlighet med kollektivavtal för denna tjänst.

Krav är:

 • Motorsågskort nivå AB enligt Säker Skog
 • B-körkort

Meriterande är:

 • Motorsågskort nivå C enligt Säker Skog

 • Erfarenhet av arbete med röjsåg

 • Förarbevis för ATV

 • Förarbevis för snöskoter

 • Vana av att framföra snöskoter och ATV i terräng

 • Motorsågskörkort nivå D enligt säker skog

 • Utökat B-kort (B96)

Vi ser att du tycker om att arbeta i naturen och värdesätter att få se nya platser i arbetet. Du är säkerhetsmedveten, tycker om att arbeta praktiskt och trivs med lagarbete. Du är självständig och lösningsorienterad men förstår vikten av att samverka med arbetsledningen vid problem.

Vi tillämpar kollektivavtalsvillkor mellan Gröna arbetsgivare och GS-facket. Vi är ett flexibelt mindre företag med korta beslutsvägar där det finns goda möjligheter till kompetensutveckling och vi tillämpar individuella utvecklingsplaner för alla medarbetare. Utöver kollektivavtalsvillkoren erbjuder vi:

 • Friskvårdsbidrag
 • Flexibilitet gällande arbetstid med förutsättningar för att själv planera sitt arbetsupplägg
 • Möjlighet att utvecklas i din arbetsroll mot projektledning

Ansökan görs genom att skicka CV och personligt brev till rekrytering@naturochskogstjanst.se. Märk ansökan Skogsarbetare Holmsund.

Vi hanterar ansökningar löpande.

Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta Erik Mellgren på 010-255 93 56 eller erik.mellgren@naturochskogstjanst.se.

Vi söker alltid kompetent personal, även i de fall vi inte har några tjänster ute. Tveka därför inte att höra av dig om du tror att du passar in i vår kultur. För info eller frågor kontakta oss på rekrytering@naturochskogstjanst.se