Om företaget

Vi på Natur- & Skogstjänst är specialister inom skogliga konsulttjänster kopplat till infrastruktursektorn. Vi har gedigen erfarenhet av projektledning och utförande av komplexa entreprenadprojekt kopplat till både nybyggnation och underhåll av kraftledningar.

Vi erbjuder även kompetens inom naturvård där vi tillhandahåller tjänster inom hela kedjan, från inventering och bedömning, till utförande.

Vi har en geografisk närvaro i hela norra Sverige där våra skogsinspektorer har god lokalkännedom inom sina områden. Vi har egen personal inom bland annat röjning och manuellhuggning och har även breda kontaktnät med kvalitetsgranskade entreprenörer som utför maskinavverkning och arboristarbeten.

Vi kan även erbjuda certifieringsuppföljning inför grönt bokslut.

Läs mer om vårt utbud under fliken tjänster.

Sveriges natur är vår arbetsplats och vi arbetar kontinuerligt med att minska vår inverkan på närmiljö och klimat

Vi tror på att samverkan skapar värden och strävar efter att ha goda relationer med alla vi kommer i kontakt med

Vi siktar mot att tillsammans skapa en stimulerande och hälsosam arbetsmiljö för att bibehålla kompetens

Vi utför tjänster till myndigheter, affärsverk och skogsbolag.