Natur- & Skogstjänst – ISO-certifiering

Natur- & Skogstjänst – ISO-certifiering

Vi kan med glädje meddela att Natur- & Skogstjänst efter tredjepartsgranskning är certifierat enligt ISO-standarderna för kvalitet (ISO9001), miljö (ISO14001) och arbetsmiljö (ISO45001). Dessa standarder ställer höga krav på företagets åtagande och arbetssätt inom respektive delområde. Standarderna ställer bland annat krav på att:

-företagets verksamhet styrs av tydliga processer.

-företaget arbetar strukturerat med ständiga förbättringar.

-företaget har ett väl fungerande system för att fånga upp, och hantera, avvikelser, tillbud och olyckor.

-företaget, för respektive standard, har mätbara mål som bygger på ständig förbättring.

Vägen till Certifiering

Arbetet med att anpassa, förbättra och dokumentera våra processer har under det senaste året skett i tätt samarbete mellan projektgruppen och medarbetarna. Det har varit ett mycket givande arbete som lett till mycket förbättringar inom verksamheten. I oktober avslutades den sista delen av tredjepartsgranskningen från den externa revisorn. Glädjande nog visade revisionen att vår verksamhet klarar alla de krav som ställs i respektive standard.

Vi passade på att höra hur Anton Paulsson, projektansvarig för certifieringen, upplevt certifieringsprocessen.

”Det har varit glädjande att se vilket värde certifieringen skapat för oss under processen mot att bli certifierade. Många delar av standarderna var redan implementerade när processen påbörjades, men det har varit väldigt givande att se allt falla på plats och implementeras i verksamheten. Sen har det varit väldigt nyttigt att föra dialog med revisorn under tredjepartsgranskningen. Det är lätt att bli hemmablind så det har varit väldigt bra att löpande få kritiska frågor i processen. Och det som gör mig gladast är att min upplevelse hittills är att vårt nya arbetssätt mottagits väldigt positivt av medarbetarna.

Medarbetarnas bidrag

Vi vill tacka alla medarbetare för deras stora engagemang i de diskussioner i att ta fram de arbetssätt och processer som är införlivade i verksamheten. Det har även glatt oss att se det arbete som lagts ner med att införliva våra ledningssystem i den dagliga verksamheten!

Vi ser fram emot att fortsatt arbeta mot vår vision om att bli det ledande företaget inom hållbart samhällsbygge och ser detta som ett fantastiskt steg i resan dit!

Vi avslutar med ett citat från vår kära kollega Oskar som vi tycker sammanfattar arbetet väldigt väl:

Vi har gått från att tro till att veta när det kommer till arbetssätt, vilket gör en administratörs hjärta glatt!

Oskar Marklund, Administratör

Mer information

Vill ni läsa mer om oss och hur vi arbetar klicka på denna länk

Dela det här inlägget

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få uppdateringar och lär dig av de bästa

Mer att utforska

Nyheter

Natur- & Skogstjänst – ISO-certifiering

Vi kan med glädje meddela att Natur- & Skogstjänst efter tredjepartsgranskning är certifierat enligt ISO-standarderna för kvalitet (ISO9001), miljö (ISO14001) och arbetsmiljö (ISO45001). Dessa standarder

Nyheter

Nyanställd – Jennifer

Jennifer är en av våra nyast lysande stjärnrekryteringar. Jennifer på började sin anställning som junior skogsinspektor i slutet av januari. Vi tog ett snack med