Natur- & Skogstjänst – ISO-certifiering

Vi kan med glädje meddela att Natur- & Skogstjänst efter tredjepartsgranskning är certifierat enligt ISO-standarderna för kvalitet (ISO9001), miljö (ISO14001) och arbetsmiljö (ISO45001). Dessa standarder ställer höga krav på företagets åtagande och arbetssätt inom respektive delområde. Standarderna ställer bland annat krav på att: -företagets verksamhet styrs av tydliga processer. -företaget arbetar strukturerat med ständiga förbättringar. […]